501501

Nivårelä 501

För 230 V AC eller 12 V DC matningsspänning

MJK 501 är ett enkelt och prisbilligt system för nivåkontroll.

Systemet består av ett nivårelä för montage på standard DIN skena samt någon typ av nivåelektroder.

MJK 501 används för t.ex. styrning av en pump, för larm eller indikering av låg/hög nivå.

Med en ”bygling” på kretskortet väljes funktion för fyllning eller tömning, låg- eller höglarm.

Standard vid leverans är funktion för tömning / höglarm.

Behöver du hjälp?