501

För 230 V AC eller 12 V DC matningsspänning

mjk 501 är ett enkelt och prisbilligt system för nivåkontroll.

Systemet består av ett nivårelä för montage på standard DIN skena samt nivåelektroder monterade i ett kopplingshuvud.

mjk 501 används för t ex styrning av en pump, för larm eller indikering av låg/hög nivå.

Med en ”bygling” på kretskortet väljes funktion för fyllning eller tömning, låg- eller höglarm.

Standard vid leverans är funktion för tömning / höglarm.

Elektrodstavar levereras med 1 m eller 2 m längd och kapas till önskad längd för start, stopp eller larmnivåer.

Nollställ
Behöver du hjälp?