HMI-displayHMI-display

HMI-display

Display för Mµ Connect

MJK HMI Display ger en snabb och direkt system­översikt och pumpkontroll via den lättbegripliga pekskärmen.

Displayen visar alla driftdata, larm, grafer mm.

Start- och stoppnivåer, börvärden på signaler är enkelt inställbara.

Pumpar kan hanteras manuellt start / stopp / blockering.

  • 7’’ Färg pekskärm.
  • Lättbegriplig navigering och inställning.
  • Pumpstatus i realtid, justering av pump­inställningar, pumpstarter, ström, flöde och nivå mm.
  • 7 dagars driftdata för enkel jämförelse.

Display till Mµ Connect i avloppspumpstationer och  tryckstegringsstationer samt dagvatten/grundvattenstationer.

Behöver du hjälp?