mjk 531mjk 531

MJK 531

  • mjk 531 är en digital display med stora, tydliga, siffror för lokal indikering av mätvärde.
  • mjk 531 är konstruerad för 4-20 mA ”loop-matning” och ansluts direkt till mA-signalen.
  • mjk 531 används ofta tillsammans med t.ex. en nivå, tryck eller temperaturgivare, då en lokal indikering önskas.
  • Levereras komplett med kopplingslåda i kapslingsklass IP65 eller som separat displaylock till mjk temperaturtransmitter eller signalomvandlare.
  • Inställning av önskad visning görs enkelt mha inbyggd simulatorfunktion och separat inställning av nollpunkt och mätspann. Inställning, skalning kan ske oavsett vilken signalnivå som är inkopplad. Decimalkommats placering kan valfritt väljas.
Behöver du hjälp?