mjk 532mjk 532

MJK 532

  • mjk 532, en liten, digital display med tydliga siffror för indikering av mätvärden.
  • mjk 532 är konstruerad för 4-20 mA signal och ”loop-matning”, ansluts direkt till mA-signalen. Displayen strömmatas direkt från mA-signalen och har ett spänningsfall på max 3,5 V.
  • Inställning av önskad visning görs enkelt m.h.a inbyggd simulatorfunktion och separat inställning av nollpunkt och mätspann. Inställning, skalning kan ske oavsett vilken signalnivå som är inkopplad. Decimalkommats placering kan valfritt väljas.

Tillbehör

Behöver du hjälp?