FlowlinkFlowlink

Flowlink

PC program för hantering av flödesdata

Flowlink är ett kraftfullt program som underlättar och effektiviserar hanteringen av data från mätningar av flöden och andra parametrar.

Flowlink finns i två versioner.

En enklare version, Flowlink LE, som man använder för att ställa in mätaren och för att hämta och spara mätdata, exportera till andra program som t.ex. Word och Excel.

En mer avancerad version, Flowlink 5, som är mycket mer än ett verktyg för inställning och datahämtning. Det är utvecklat för att hantera data från vattenövervakning. Man kan upptäcka, kvantifiera och dokumentera flödessituationer när de inträffar och bygga upp en solid databas som kan användas till allt, från att lösa akuta problem till långsiktig planering.

Flowlink är mycket lättanvänt och är helt integrerat i Windowsmiljö, kurvor eller tabeller är bara ett dubbelklick bort.

Man kan göra kurvor som enkelt klistras in i Word eller Excel, visa data från flera mätpunkter i samma graf, summera, multiplicera, dividera värden, importera och exportera data samt mycket mer.

Behöver du hjälp?