Flödesmätare för öppna system

Mätare designade för at mäta flöden i öppna kanaler, mätrännor och i applikationer mad mätöverfall.

Behöver du hjälp?