Mätutrustning för VA

MJK är ett privatägt svenskt företag hemmahörande i Säffle, Värmland. I mer än 30 år har vi levererat mätutrustning för olika ändamål. Främst jobbar vi med mätutrustning för kommunala VA-anläggningar och utsläppskontroll av vatten för industrin.

Men vår verksamhet är bredare än så. Enkelt uttryckt kan vi säga att alla som vill ha koll på vattnet som tas in och vattnet som släpps ut, kan vara kunder hos oss. Låt oss ge några exempel:

Kommuner

Här handlar det främst om vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, rörnät och återvinningsanläggningar.

Industrin

Inom industrisektorn är våra kunder ofta pappersbruk, kemiindustrin, bryggerier, verkstadsindustrin, elkraftbolag och som sagt, alla som tar in eller släpper ut vatten.

Entreprenörer

Här hittar du som exempel företag som bygger vatten- och reningsanläggningar, leverantörer av pumpar, konsultföretag, sjukhus, flygplatser och universitet och högskolor.

Mätutrustning och kompetens att lita på

Vår företagspolicy har alltid varit att finnas till hands för vår kund. Hög tillgänglighet för service på telefon och e-post. Ett bra serviceteam för löpande service och akuta servicebehov.

Vi reparerar även de flesta produkter på egen serviceavdelning.

Med lång erfarenhet av mätinstallationer kan vi hjälpa till med att finna lösningar på olika mätproblem samt att välja rätt produkt för din applikation.

Leverans

Vi försöker ha så korta leveranstider som möjligt genom att använda bra leverantörer (tillverkare). Vi har en hög lagerhållning av de flesta produkter vid vårt kontor i Säffle.

Vi kontrollerar alla produkter innan de skickas till kund och våra leveranser är fullt försäkrade för din trygghet.

Kvalitet in i minsta detalj

Våra produkter har högsta kvalitet rakt igenom. I vårt sortiment hittar produkter från en lång rad välkända leverantörer så som: MJK Automation A/S, Teledyne ISCO, SI Analytics, YSI Inc., Sensorex, Pronamic, ACS Control System och många fler.

Vad behöver du?

Här hittar du hela vårt stora sortiment.

Applikationsexempel

Bräddflödesmätning

Under 2020 blev vi kontaktade av Tanums kommun som blivit ålagda att mäta bräddflöde ut från Tanumshede avloppsreningsverk.

MJK åkte ut på plats och gjorde en besiktning/undersökning av tilltänkt position för mätningen.
Vi kunde på så vis ta mått för en bräddmätlåda, avvikande från våra standard-lådor som normalt finns i lager. Samt kontrollera så att rätt flödesmätare valdes för platsen och i enighet med kundens önskemål.

Installation av måttanpassad bräddmätlåda, speciellt framtagen just för denna brunn och kund. Mätlådan bestyckades med ett V-format överfall. En dränkbar nivågivare, Keram 30, monterades i brunnen för att mäta nivån vid överfallskanten.

Givaren monterades med hjälp av vår väggkonsol MJK861, för att nivågivaren enkelt ska kunna lyftas upp för rengöring, samt för att säkerställa att givaren blir monterad på exakt rätt nivå igen.

Skarvar runt utloppsrör och mätlåda tätades för att förhindra läckage.

Montage av flödesmätare 713P, med funktion för bräddregistrering, skedde inomhus.

Instrumentet levererades med tillvalet för 24V-matning, detta för att säkra nöddrift vid strömavbrott.

Färdig installation som visar pågående bräddning.

Historia

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

1980

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Behöver du hjälp?