Flödesmätrännor

Ett stort utbud av mätrännor för öppna kanaler, brunnar, rörledningar och där ”flödet är fritt”.

Behöver du hjälp?