Integritetspolicy / GDPR

Personlig integritet och hantering av personuppgifter enligt krav i GDPR (General Data Protection Regulation) är en viktig del i vårt arbete med kundregister och mejl.

Vi har i nedanstående skrivelse förtydligat hur vi hanterar våra personuppgifter. De personuppgifter vi använder är namn, arbetsrelaterad e-post och telefon samt faktura och leveransadresser.

Förtydligande om GDPR för hantering av personuppgifter på MJK Automation AB

Vi (MJK Automation AB) behandlar våra personuppgifter i enlighet med dataskyddsdirektivets grundläggande principer och har skapat vidare rutiner för att vår hantering ska uppfylla kraven i dataskyddsförordningen, GDPR.

MJK:s webbplats använder sig av av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du behöver kontrollera att SSL är aktiverat i inställningarna för webbläsaren. Det gör att den information du skickar via vårt kontaktformulär krypteras och förblir privat.

 • Vi behandlar personuppgifter lagligt och transparent i samband med försäljning och service (kundregister) samt inköp av produkter (leverantörsregister).
 • Kundregister innehåller personuppgifter med namn, företagstelefon och företagsmejl. Inga övriga personliga uppgifter. Kundregistret avser offerter, order, leveranser, fakturering.
 • Leverantörsregistret innehåller personuppgifter med namn, företagstelefon och företagsmejl på kontaktperson. Inga övriga personuppgifter registreras. Leverantörsregistret avser inköp av produkter och diverse material samt leverantörsfakturor.
 • Kund och leverantörsregistret har krav på 7 års arkivering.
 • Registren hanteras i vårt affärssystem, Pyramid, där de är spårbara för åtgärd i olika programkonstellationer (Se Pyramids handledning för GDPR).
 • Vi arbetar löpande för att säkerställa riktigheten i våra register och att radera ovidkommande, ändrade uppgifter.
 • Vårt affärssystem, Pyramid, körs i vår server och i våra arbetsstationer. Inga uppgifter lagras lokalt, allt sparas på server.

 

Andra länder

Vi lämnar normalt inte ut kunduppgifter, personrelaterade till andra länder. I vissa fall lämnas uppgifter bl.a. till danska MJK för att få leveranser skickade direkt till kunden om det är bråttom. I dessa fall är det lämpligt att upplysa kunden om detta.

 

Personalregister

Personuppgifter finns sparade i en programvara avseende löneutbetalning, skatt, traktamenten etc.

Krav är 7 år arkivering.

Vi har ett register på alla anställda med namn, adress, personnummer, telefonnummer, privat e‑postadress och närmaste anhörig med namn och telefonnummer. Inga övriga personuppgifter.

Personuppgifter angående anställda finns på vår hemsida. Dessa uppgifter finns där efter medgivande och av nödvändighet för verksamheten.

 

Löpande arbeten

 • Ett register för på löpande kundbesök och servicearbeten innehåller personnamn och telefon, mejl.
 • Registret förs som Excel-fil på server, i löpande ordning och raderas efterhand när uppdrag är slutfört.
 • Varaktighet max 1 år.
 • Ingen personal för egna register, allt hanteras i gemensam server, Pyramid.
 • Den e-post som innehåller personuppgifter ska hanteras enligt GDPR. 

 

Ändringar i integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar kommer att publiceras på denna sida.

 

Policy för cookies

En cookie är en liten textfil som lagrar information på din dator. Detta används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner, såsom inloggning och att minnas vad du gjorde senast du besökte webbplatsen. På denna webbplats, använder vi cookies från för att förbättra din användarupplevelse. Du kan inaktivera cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare. 

Google Analytics

På mjk.se används cookies från Google Analytics för att mäta besöksstatistik.

Google Analytics är en webbanalystjänst tillhandahållen av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, vilket är textfiler placerade på din dator, för att hjälpa webbplatsen analysera hur användare använder sidan. Informationen som genereras av cookien angående ditt användande av webbplatsen kommer överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

På mjk.se är IP-anonymiseringen är aktiverad. Det innebär att din IP-adress kommer avkortas inom arean för medlemsstaterna av den Europeiska Unionen eller andra parter till Agreement on the European Economic Area. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen först överföras till en Google-server i USA och avkortas där.

Google kommer använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats, i syfte att utvärdera ditt användande av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsens operatörer och tillhandahålla dem andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändande.

IP-adressen, som din webbläsare förmedlar inom ramen för Google Analytics, kommer inte associeras med någon annan data som innehas av Google. Du kan neka användandet av cookies genom att välja passande inställningar i din webbläsare, vänligen notera dock att om du gör detta kommer du kanske inte ha möjlighet att använda den fulla funktionaliteten av webbplatsen. Du kan också välja bort att spåras av Google Analytics i framtiden genom att ladda ned och installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on för din nuvarande webbläsare: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Fonts

Vår webbplats använder så kallade webbteckensnitt, som tillhandahålls av Google, för en enhetlig presentation av teckensnitt. Google Fonts är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta kommer att göra Google medvetna om att vår webbplats har använts via din IP-adress. Google lagrar också IP-adressen för webbläsaren på slutenheten som besökaren använt på dessa webbplatser. Om webbläsaren inte stöder webbteckensnitt används ett standardteckensnitt av datorn. Varje Google Font-begäran överför automatiskt information som språkinställningar, skärmupplösning, version och namn på webbläsaren till Google Server utöver IP-adressen. Det är oklart om dessa uppgifter också kommer att lagras. Google kan dock bestämma teckensnittens popularitet genom insamlade användningsdata. Google publicerar resultaten på interna analyssidor.

I den mån uppgifter behandlas av Google i USA vill vi påpeka att Google är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och garanterar därmed att den europeiska dataskyddslagen kommer att följas (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Överföringen av uppgifter till Förenta staterna är därför tillåten enligt artikel 45 Dataskyddsförordningen.

Med Google Fonts kan vi använda teckensnitt på vår egen webbplats och behöver inte ladda upp dem till vår server. Google Fonts är en viktig byggsten för att hålla kvaliteten på vår webbplats hög. Alla Google-teckensnitt optimeras automatiskt för webben och detta sparar datavolym och är särskilt användbart för användning av mobila enheter. När du besöker oss säkerställer den låga filstorleken en snabb laddningstid. Dessutom är Google Fonts säkra webbteckensnitt och stöder alla populära webbläsare. Behandlingen av dina uppgifter utförs därför i vårt berättigade intresse av en enhetlig och tilltalande presentation av vårt onlineerbjudande., i enlighet med det som avses i artikel 6 kap. 1 f Dataskyddsförordningen.

Google lagrar förfrågningar om CSS-tillgångar på sina servrar under en dag. Detta gör att vi kan använda teckensnitt en Google-formatmall. Teckensnittsfilerna lagras på Google i ett år. Om du vill ta bort data tidigt måste du kontakta Google Support (https://support.google.com/?hl=de&tid=231563100246).

Mer information om Google Fonts finns i https://developers.google.com/fonts/faq och Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome

Vi använder ikonbiblioteket Font Awesome på den här webbplatsen vilket möjliggör visning av teckensnitt och symboler. Tjänsteleverantör: Fonticons Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA. Font Awesome respekterar integritetsrätten enligt förordning (EU) 2016/679, Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om hur Font Awesome använder din data.

 

Behöver du hjälp?