KAKKAK

KAK

För enkel pumpstyrning, nivålarm eller läckagelarm

Gränslägeselektrod

Nivåövervakning för elektriskt ledande vätskor

Användningsområden
  • Nivåövervakning i tankar
  • Överfyllnadsskydd
  • Torrkörningsskydd
  • Tvåpunktsreglering

 

Kontakta oss för önskad konfiguration.

Behöver du hjälp?