meteorologiskmeteorologisk

Meteorologisk regnmätare

Regnmätare med 200 cm2 uppsamlingsyta och vippskopa.
Tillverkad i ASA (akrylnitril-styren-akrylat), en väderbeständig plast vars fysiska egenskaperna kvarstår efter UV-exponering.
Regnmätaren tål temperaturer ner till -50 °C.
Patenterad och väl utprovad vippmekanism.

Allmänt:

 • Djup uppsamlingstratt för att undvika att vatten stänker ut eller avdunstar och därmed inte mäts.
 • 200 cm2 uppsamlingsyta, vinklad överkant med skarp kant.
 • Möjlighet att samla upp regnvattnet för kontroll.
 • Droppstyrning/filter i plast.

Lämplig vid:

 • Kommunala VA-anläggningar
 • Industrier
 • Väderstationer
 • Skolor och universitet
 • Vattenkraftverk
 • Vägunderhållsstationer
 • Jordbruk

Anslutes till:

 • Datorsystem
 • Datalogger
 • Räkneverk
Behöver du hjälp?