Slamlod-715Slamlod-715

Slamlod 715

Portabel slamnivådetektor.
Används för att detektera slamnivån i sedimenteringsbassänger.
En givare med infrarött ljus sänks ned i bassängen och en ljus- och ljudsignal indikerar att givaren nått till slammet.
Kabeln är markerad med meterskala för avläsning av slamnivån.
Kan levereras med olika mätgivare för olika mätapplikationer:

  • 715/IR40 är standard för sedimenteringsbassänger på avloppsreningsverk
  • 715/IR8 är avsedd för mätning i slamförtjockare
  • 715/IR15 passar för primärslam med hög och mycket hög slamkoncentration
  • 715/IR100 används för lätta slam t.ex. vattenverk
Behöver du hjälp?