usf2usf2

USF2

Ultraljuds nivåmätare med separat givare USG2

Tydlig visning på färgdisplay. Mätvärde kan presenteras både analogt och digitalt som bargraf, visare, siffror och symboler. Displayen kan läsas på långt avstånd.

Endast display med skalerbar galvaniskt skild utsignal eller varianter med 2 respektive 4 reläutgångar för styrning och larm samt digitala ingångar för pumpkontroll.

Programinställning finns för pumpstyrning av upp till 4 pumpar, linjärisering av t.ex. volymer i tankar eller för flödesmätning med färdiga formler för mätanordningar och 40 punkters mäthöjd/flöde för egen flödeslinjärisering.

Displayen kan väljas med inbyggd logger för 500 000 tidsstämplade mätdata samt bluetooth. Som tillbehör finns usb-uttag för montage i fronten (IP68).

 • Montage för vägg, panel eller Din-skena
 • Ultraljudsgivare i PVDF
 • Mätområde 0—2, 0—5 eller 0—8 m (vätskor);
  0—1, 0—2 eller 0—3,5 m (bulk)
 • Reläutgångar 0, 2 eller 4 stycken (standard är 4 stycken)
 • Valbar visning på färgdisplay
 • Funktioner för pumpstyrning (max 4 pumpar) valbar alternering
 • Inbyggd logger ≈ 500 000 mätvärden
 • Kabellängd givare upp till 300 m
 • Integrerad temperaturkompensation

Tillbehör

Du kanske också gillar …

Behöver du hjälp?