700-Modul-Install700-Modul-Install

Moduler ISCO

Isco moduler i serien 700, är ett komplement till Isco’s provtagare, 6712 och BLZZRD.

Med hjälp av modulerna kan flödesstyrda prover tas och nivåvärden loggas direkt i provtagaren. Flödesvärde och nivå visas i provtagarens display.

Flödesmodul 720 med dränkbar tryckgivare
Modulen 720 mäter nivå med tryckgivare. Nivå vid känd mätanordning räknas sedan om till ett flöde.

Flödesmodul 730 med bubbelrör
Modulen 720 mäter nivå med ett bubbelrör. Nivå vid känd mätanordning räknas sedan om till ett flöde.

Flödesmodul 750 med area/hastighetsgivare
Modulen 750 mäter flödet med hjälp av area/hastighetsmätning. Area (nivå) mäts med tryckgivare och hastighet med ultraljuds dopplermätning.

Smartmodul 780 för mA-signaler
Med 780 smartmodul kan vilken parameter som helst registreras som har 4-20 mA utsignal. Flöde kan t.ex. mätas genom att ansluta en nivågivare eller en magmätare och få flödet i lämplig enhet. För andra parametrar fås värdet som ett procentvärde.

Behöver du hjälp?