DPA VäggDPA Vägg

DPA

Universal färgdisplay för 0/4-20 mA insignaler med matning för 2-trådsgivare.

Tydlig visning på färgdisplay. Mätvärde kan presenteras både analogt och digitalt som bargraf, visare, siffror och symboler. Displayen kan läsas på långt avstånd.

Endast display med mA-utgång eller varianter med 2 respektive 4 reläutgångar samt digitala ingångar för pumpkontroll.

Programinställning finns för pumpstyrning av upp till 4 pumpar, linjärisering av t.ex. volymer i tankar eller för flödesmätning med färdiga formler för mätanordningar och 40 punkters mäthöjd/flöde för egen flödeslinjärisering.

DPA display finns utrustad med inbyggd logger för 500 000 mätdata samt bluetooth och som tillbehör finns usb-uttag för montage i front (IP68).

  • Montage för vägg, panel eller Din-skena
  • Insignal och utsignal är galvaniskt skilda
  • Matning till 2-trådsgivare
  • Reläutgångar 0, 2 eller 4 st
  • Valbar visning på färgdisplay
  • Funktioner för pumpstyrning
  • Inbyggd logger ≈ 500 000 mätvärden
  • Utmärkt för nivå-, tryck- och temperaturgivare
  • Programval för linjärisering av flödesberäkning
Behöver du hjälp?