mätöverfall-1mätöverfall-1

Mätöverfall

Flödes-/Bräddmätlåda

Flödesmätlåda anpassad för montage i brunnar.

Lämpliga för bräddflödesmätningar och flödesmätningar.

Kan utformas som V-format eller rektangulärt överfall beroende på behov.

Rundat utförande som passar till brunns­väggen.

Komplettera med flödesmätare t.ex. Isco Signature eller Isco 2110 för mätning av flöde eller bräddflödet.

Mätöverfall

Med rätt utformning och över­fallets kanter fasade.

För montage i egen fördämning, för ett väldefinierat mät­överfall.

Kontakta oss för rätt utformning i förhållande till flödesmängder och storlekar.

I rostfrittstål med utformning enligt krav och rekommendationer.

Komplettera med flödesmätare t.ex. Isco Signature eller Isco 2110 för mätning av flödet.

Behöver du hjälp?