NollstallningsplattaNollstallningsplatta

Nollställningsplatta

Nollställningsplattan monteras under ultraljudsgivaren i nivå med mätöverfallets 0-nivå.

Detta underlättar väsentligt vid kontroll och kalibrering.

Behöver du hjälp?