PUK/PUKK

Läckagelarm för konduktiva vätskor

PUK kompletteras med en elektronikenhet t.ex. mjk 501 medan PUKK har elektroniken inbyggd tillsammans med elektroderna.

Kännetecken:
  • Enkel, robust och prisvänlig lösning för läckagelarm
  • Kopplingshus i POM, elektroder i rostfritt stål
Funktion:

Ledningsförmåga

Utgång:

PUK: Beroende på vald elektronik
PUKK: Relä med kontaktslutning

Behöver du hjälp?