parshallparshall

Parshall

Parshall mätrännor för flödesmätning i öppna system tillverkade enligt ISO 9826

Förutsättning för Parshallrännan är att det råder ett ”fritt flöde” dvs. att strömningen genom rännan inte påverkas av nivåförhållanden nedströms rännan.

Vanliga applikationer kan vara
  • Inkommande avloppsvatten på reningsverk
  • Utgående renat avloppsvatten
  • Bräddat avloppsvatten
  • Utgående industriellt avloppsvatten

Mätrännan förses med en flödesmätare oftast med ultraljudsgivare t.ex. Isco Signature® Ultraljud.

Om en flödesmätare med tryckgivare ska användas förser man rännan med en mätkammare som kommunicerar med nivån i rännan.

Mätrännorna tillverkas normalt i rostfritt stål och som option i syrafast stål.

Rännorna i nedanstående tabell är tillverkade enligt normer i ISO 9826.

Mjk levererar även mätrännor i mindre och större storlekar, tillverkningen baseras då på rekommendationer i ISO 9826.

Lägg i offertkorgen för att bli kontaktad av MJK.

Behöver du hjälp?