HT 010HT 010

HT 010/HT 110

HT 010

Nivålodet tillhör standardutrustningen för mätning av grundvattennivå. Lodet utmärker sig genom en enkel, snabb och riktig mätning av vattennivån.

De olika varianterna av nivålodet gör det möjligt att välja den modell som passar de individuella kraven på mätning t.ex. när det gäller kabellängd, bottensensor, temperatur eller konduktivitetsmätning.

Alla nivåloden är utrustade med ljus- och ljudsignal vid kontakt med vatten. Som option finns bottensensor för mätning av djup på borrhål.

Dessa nivålod har använts i hela världen i många år och detta borgar för en tillförlitlig och riktig nivåmätning i krävande miljöer.

Egenskaper
 • Ljus- och ljudsignal vid kontakt med vatten.
 • Inga störande delar vid upprullning.
 • Robust konstruktion med låg vikt.
 • Bottensensor som tillbehör för lodning av djup.
Användningsområden
 • Nivåmätning av elektriskt ledande vätskor i borrhål, brunnar och tankar (endast i ATEX- fri zon).
 • Kontinuerlig vattennivåregistrering i samband med pumptester.
 • Undersökning av borrdjup med hjälp av bottensensor (tillbehör).

HT 110

Nivålod med temperaturmätning

Nivålod HT 110 passar utmärkt för manuell mätning av vattennivå och vattentemperatur i brunnar, borrhål, tankar och rör för nivåövervakning av grundvatten.

Nivålodet är speciellt utformat för att fastställa temperaturprofil och vattennivå i brunnar.

Tack vara hög tillverkningskvalité och genomtänkt funktionalitet är utrustningen extremt robust, ger hög användarkomfort och precisa mätresultat.

Som tillbehör finns en bottensensor som ger ytterligare en funktion hos nivålodet, möjlighet att mäta borrhålets djup.

Egenskaper
 • LCD display som visar temperatur.
 • Ljus- och ljudsignal vid kontakt med vatten.
 • Robust konstruktion och låg vikt.
 • Inga störande delar vid upprullning.
 • Bottensensor som tillbehör för lodning av djup.
 • Nivåmätning i förorenat- och saltvatten upp till ca 75 mS/cm.
 • Inget behov av kalibrering.
Behöver du hjälp?