isco 2150isco 2150

Isco 2100

Flödesmätning i kanaler och delvis fyllda rör utan behov av mätrännor eller skibord. Mäter även backflöde.

Denna serie kombinerar den senaste teknikutvecklingen med robust kapsling, flexibilitet och enkelt handhavande. Kapslingarna är helsvetsade och klarar de kärvaste miljöer, IP68.

Isco 2100 används för korttids mätningar eller under längre undersökningar.
Isco 2100 kan användas med batteridrift 12 V DC, solceller eller 230 V AC nätdrift.

Användningsområden

Spillvatten, Dagvatten, Lakvatten, Älvar, Åar, Avloppsreningsverk samt Deponier och Soptippar.

Enkel att använda

Isco 2150 A/H mäter både nivå och hastighet för att beräkna flöde i öppna kanaler eller rör.

Installationen är enkel

Ange rördimension eller kanalbredd. Isco 2150 A/H beräknar och visar automatiskt flödesmängden, även flöde i kanaler med oregelbunden form beräknas.

Flödesvärde, nivå, hastighet, temperatur samt analysdata för att utvärdera mätpunkten lagras i loggerns minne och töms enkelt via en USB-kabel och Svensk Programvara, Flowlink.

Isco 2110 mäter vattennivå med en ultraljudsgivare och används i applikationer där en mätränna eller överfall monterats.

Exempel på användningsområden är Bräddmätning, Pumpstationer, Avloppsreningsverk, Dammar och Läckagemätning.

Isco 2100 serien är uppbyggd med stackbara moduler för olika applikationer, upp till 4 moduler på samma batterilåda.

  • Robust dränkbar kapsling
  • Rymligt minne
  • Mycket låg strömförbrukning
  • Flexibel
  • 2110 Ekolodsgivare, har ett dödband på 6 cm!
  • 2150 Area/hastighetsgivare, flexibel spetsteknologi
  • GSM/GPRS-modem, även du kan stanna på kontoret. Avläsning av data antingen via uppringning eller via hemsida.

Lägg i offertkorgen för att bli kontaktad av MJK.

Behöver du hjälp?