keram-30-u-gkeram-30-u-g

Keram 30

Robust med mycket hög mätnoggrannhet och stabilitet

Används som nivåmätare i pumpstationer, kanaler, tankar, reservoarer,
vattenmagasin samt vid flödesmätning i rännor och överfall.

Keram 30 är mycket robust och tål kraftigt förorenat media som avloppsvatten och slam men lämpar sig även väl i rena media som t.ex. dricksvatten på vattenverk.

Grunden i givaren är det keramiska membranet med sin mycket rena aluminiumoxid (99,9% ren Al₂O₃) vilket gör den tålig mot aggressiva gaser och vätskor.

  • Keramisk kapacitiv nivågivare med mycket hög mätnoggrannhet och stabilitet.
  • Mätområde från 0-100 cm till 0-10 m.
  • Kan beställas med eller utan gänga.
  • Syrafast stål (EN 1.4404, ASTM 316L), tung och robust.
Behöver du hjälp?