NederbördsmätareNederbördsmätare

Nederbördsmätare

Lämplig vid:

 • Kommunala VA-anläggningar
 • Industrier
 • Väderstationer
 • Skolor och universitet
 • Vattenkraftverk
 • Vägunderhållsstationer

 

Anslutes till:

 • Datorsystem
 • Datalogger
 • Räkneverk

 

Allmänt:

 • Nederbördsmätaren används för att mäta nederbördsmängder, regn och snö.
 • Den är utrustad med värmesensorer och elektronik som håller 2-3 °C i insamlingstratten och 22-23 °C i elektronikdelen, för att undvika kondens.
 • Nederbördsmätaren är utvändigt byggd i ASA (akrylnitril-styren-akrylat), en väderbeständig plast vars fysiska egenskaperna kvarstår efter UV-exponering och invändigt infodrad med koppar. I mätarens nedre del finns elektronik och mätanordningen, vippmekanismen.
 • Till utrustningen kan en strömförsörjningsenhet levereras, denna placeras inomhus.
Behöver du hjälp?