Avocet_1Avocet_1

Avocet

Slamnivåmätare

Avocet används för att kontrollera och styra slamnivå i sedimenteringsbassänger i många processer och anläggningar t.ex.:

  • Sedimenterings basänger i reningsverk
  • Slamförtjockare
  • Sandfång
  • Sedimenteringsdammar och bassänger inom gruv- och process­industrin

Mycket lämplig för styrning av slamtömning av bassänger och larm om för höga slam­nivåer.
Ultraljudsgivaren placeras strax under vattenytan och riktas ner mot bassängens botten.
Visar ekoprofilen för en visuell bekräftelse av slamnivån relativt bassängens botten.

Behöver du hjälp?