780780

MJK 780

Många års erfarenhet har visat att MJK 780 är en av marknadens mest driftsäkra provtagare.

Införandet av ny kompressor och en borstlös motor för några år sedan har gjort den ännu mer driftsäker*).

Den grundläggande idén är att provglaset är monterat utvändigt med styrelektronik, ventiler och pumpar monterade i den rostfria kapslingen. Detta bidrar bl.a. till att provtagaren är enkel att rengöra.

Provtagaren är enkel att hantera:
Koppla in en yttre kontakt från tidrelä, integrator, flödesmätare eller PLC som styr när prov skall tas och tryck på ON-knappen.

*) Äldre provtagare kan med fördel uppdateras med ny motor och kompressor.

Behöver du hjälp?